O mnie

mgr Anna Schulz

dyplomowana bioenergoterapeutka

Od lat interesuję się niekonwencjonalnymi metodami pomocy ludziom i zwierzętom. Zainteresowania te stały się z czasem moją pasją, a później drugim zawodem.

Ukończyłam wiele kursów w Polsce i za granicą, a ukoronowaniem zdobytej wiedzy stało się zdanie egzaminu czeladniczego w zawodzie „bioenergoterapeuta” i decyzja o otwarciu Centrum Uzdrawiania w Drezdenku „CUD”, do którego serdecznie zapraszam.

Moje dyplomy i certyfikaty: